LEGAL ASSISTANCE

občianske združenie pre podporu právneho povedomia

Rozhodcovský súd

Predseda súdu:
Mgr. Alexandra Turzová
turzova@legalassistance.sk

Podpredesedovia súdu:
Mgr. Lukáš Kuna
Mgr. František Küffer