LEGAL ASSISTANCE

občianske združenie pre podporu právneho povedomia

Členstvo


Kto sa môže stať členom? Prioritne je ponuka členstva určená pre študentov a absolventov právnických fakúlt v SR, ale nebránime sa prijímaniu i členov z radov širšej verejnosti, ak budeme mať za to, že budú prínosom pre ďalšie fungovanie združenia. Podmienky prijatia sú obsiahnuté v stanovách združenia schválených Ministerstvom vnútra SR. V prípade záujmu o bližšie informácie o členstve nás kontaktujre na adrese info@legalassistance.sk